Kỳ họp mới  
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Bắt đầu lúc: 07:30 _ 31/03/2023
Kết thúc: 01/04/2023
Tại: Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)

Những kỳ họp khác
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 07:30 31/03/2023 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HOP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 6 07:30 07/12/2022 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026 08:00 24/08/2022 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 04 KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026 07:00 19/07/2022 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 03 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 13:30 12/05/2022 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 02 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 07:00 07/12/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ NHẤT, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 07:00 30/06/2021 Hội trường A (Tỉnh ủy)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 21, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 28/05/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 20, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 23/03/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 19, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 08/12/2020 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 17, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 07:30 30/07/2020 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 29/05/2020 Hội trường tỉnh uỷ
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 04/12/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường), Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 04/10/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 12, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 09/07/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 11, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 12/04/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 19/03/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ tháng 01 năm 2019 13:30 03/01/2019 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 10, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 10/12/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 12/07/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh 08:00 20/04/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh 07:30 29/03/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 07:30 06/12/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 27/09/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 11/07/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07:30 07/12/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 22/09/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 01/07/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Đặng Minh Luân:   0979.911.516
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   01234.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691