Kỳ họp mới  

- Không có kỳ họp mới nào

Những kỳ họp khác
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 03 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 13:30 12/05/2022 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
PHIÊN GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 08:00 29/03/2022 Hội trường tỉnh uỷ
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 02 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 07:00 07/12/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ NHẤT, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 07:00 30/06/2021 Hội trường A (Tỉnh ủy)
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 19 HĐND TỈNH 07:00 11/06/2021 Phòng họp 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 21, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 28/05/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH, KỲ HỌP THỨ 20, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 23/03/2021 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 19, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021 07:30 08/12/2020 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KỲ HỌP THỨ 17, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 07:30 30/07/2020 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 29/05/2020 Hội trường tỉnh uỷ
Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 (Lĩnh vực pháp chế) 14:00 20/05/2020 Phòng họp 1 - VP HĐND tỉnh
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 04/12/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 08:00 01/11/2019 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường), Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 04/10/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 12, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 09/07/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp thẩm tra trước KH12 của Ban VHXH HĐND tỉnh 07:30 28/06/2019 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Phiên giải trình trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh 14:00 17/04/2019 Hội trường UBND Tỉnh
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 11, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 12/04/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 19/03/2019 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ tháng 01 năm 2019 13:30 03/01/2019 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 10, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 10/12/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách 08:00 30/11/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
họp thẩm tra của Ban KTNS 08:00 29/11/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp thẩm tra của Ban KTNS kỳ họp 10 (chiều này 30/11/2018) 09:00 29/11/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Ban VHXH HĐND tỉnh ngày 21/11 07:00 21/11/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Tài liệu thẩm tra kỳ họp 10 của Ban VHXH HĐND tỉnh 09:00 21/11/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
TT HĐND tỉnh giám sát công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 08:00 26/09/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 12/07/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
họp thẩm tra ban pháp chế 14:00 03/07/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp 9 của Ban VHXH 14:00 02/07/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
họp thẩm tra Ban pháp chế 14:00 28/06/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
hop thẩm tra BAn KTNS 07:30 26/06/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ tháng 6/2018 08:30 05/06/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh 08:00 20/04/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ tháng 4/2018 08:00 06/04/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh 07:30 29/03/2018 Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường B)
Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" 08:00 21/03/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND tỉnh
Họp thẩm tra của Ban KTNS 14:00 19/03/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo chuyên trách các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh 14:00 03/02/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Ban KTNS 07:00 09/01/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tháng 1 năm 2018 14:00 04/01/2018 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 07:30 06/12/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 4 HĐND tỉnh 13:30 01/12/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Hội nghị thẩm tra của Ban KTNS 13:30 30/11/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp thẩm tra của Ban Pháp chế sáng ngày 28/11/2017 07:30 28/11/2017 Phòng họp 2 - VP HĐND tỉnh
Họp thẩm tra Ban Pháp chế chiều ngày 28/11/2017 13:30 28/11/2017 Phòng họp 2 - VP HĐND tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Ngày 27.11.2017 (CV Thu Hường - SĐT 0982686298) 07:30 27/11/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
hội nghị thẩm tra của Ban KT-NS (tài liệu họp chiều 27/11/2017) 13:30 27/11/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp thẩm tra của Ban KTNS (Tài liệu họp sáng 28/11/2017_Mọi chi tiết xin liên hệ Như Thảo - 0979.211.201) 07:00 27/11/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Giám sát đầu tư Khu cụm CN, Khu KT 07:00 12/11/2017 None
Khảo sát tình hình khai thác khoáng sản 08:30 06/10/2017 UBND huyện
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 27/09/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Họp thẩm tra các nội dung kinh tế và ngân sách (Hoàng Tuấn - 0933033681) 07:30 21/09/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Ban KTNS họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp 5 (Tài liệu họp sáng này 20/9/2017_Mọi chi tiết xin liên hệ Đc Như Thảo_0979.211.201) 08:00 20/09/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh (CV Thu Hường - SĐT: 0982686298) 13:30 18/09/2017 Phòng họp 2 - VP HĐND tỉnh
Khảo sát lấy ý kiến về kinh phí chi sự nghiệp môi trường 07:00 15/09/2017 None
Tài liệu giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập 07:00 11/09/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Ban văn hóa - xã hội quý III/2017 14:00 07/09/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND tỉnh
Tài liệu giám sát của Ban VHXH về thông tin truyền thông, quảng cáo 07:00 25/08/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Ban VHXH tháng 7/2017 07:30 19/07/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 07:30 11/07/2017 Hội trường tỉnh uỷ
Tài liệu trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, trước và sau kỳ họp 3 07:00 22/04/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 14:00 19/04/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Tài liệu Ban VHXH về chính sách đội ngũ nhà giáo 07:00 07/04/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Tài liệu Họp Ban VHXH ngày 15.3 13:30 14/03/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Tài liệu khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 13:30 02/03/2017 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07:30 07/12/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh (lĩnh vực VHXH ngày 01/12/2016) 13:30 01/12/2016 Phòng họp 1 - VP HĐND tỉnh
Họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 lĩnh vực VHXH 07:30 25/11/2016 Phòng họp 1 - VP HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 22/09/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Tập huấn đại biểu HĐND Tỉnh khóa IX 07:00 02/08/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 07:00 01/07/2016 Hội trường tỉnh uỷ
Đặng Minh Luân:   0979.911.516
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   01234.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691